POLITYKA PRYWATNOŚCI firmy Biebrzańskie Smaki  www.biebrzańskiesmaki.pl

I. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności”) określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego biebrzańskiesmaki.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).
2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jego funkcjonalności czy usług (dalej: „Użytkownik”).
3. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest Małgorzata Wojtach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Masarnia Biebrzańskie Smaki Małgorzata Wojtach, z siedzibą w Szpakowo 57, 19-124 Jaświły, e-mail: kontakt@biebranskiesmaki.pl (dalej: „Administrator”).

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenia zamówienia, obsługi reklamacji i zwrotów, kontaktowania się z Użytkownikiem; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
2. Przy złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
3. Ponadto, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego biebrzańskiesmaki.pl na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących Sklepu Internetowego, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania takich informacji; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na wysyłce informacji handlowej bezpośrednio do Użytkownika o towarach w granicach udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na analizie aktywności Użytkowników, ich preferencji i zainteresowań w celu doskonalenia funkcjonalności w Sklepie Internetowym.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych polegających na: wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych niedopasowanych do jego preferencji i zainteresowań; jak i wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych dopasowanych do jego preferencji i zainteresowań pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies (przez odpowiednią konfigurację przeglądarki); kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących nowościach i treściach (Newsletter).
W celu realizacji ww. działań, tj. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych dopasowanych do jego preferencji i zainteresowań oraz kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących nowościach i treściach Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
6. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na uczestnictwo w Programie lojalnościowym biebrzanskiesmaki.pl, dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Programu lojalnościowego biebrzanskiesmaki.pl, w tym realizacji korzyści; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Ponadto, w ramach ww. Programu dane osobowe będą przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na analizie aktywności Użytkowników ww. Programu w celu jego rozwijania.
7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora na Facebooku wyłącznie na potrzeby prowadzonego profilu; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na promocji Biebrzańskie Smaki- zdrowe mięsko .
8. Dane osobowe przetwarzane są w celu potencjalnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres realizacji umowy sprzedaży i w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.
2. W przypadku informacji handlowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody.
3. W przypadku Programu lojalnościowego biebrzanskiesmaki.pl dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji przez Użytkownika z Programu.

4. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
5. Okres przetwarzania może być wydłużony w przypadku ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
IV. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
2. W przypadku przesyłania informacji handlowych/Newsletter’a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody i poza powyższymi uprawnieniami Użytkownik ma również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkuje zaprzestaniem ich wysyłania. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych/Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej lub przy pomocy danych kontaktowych określonych w pkt. IX. Polityki prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.
3. W przypadku Programu lojalnościowego biebrzanskiesmaki.pl dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji przez Użytkownika z Programu.
4. Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także gdy jego dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

V. Charakter podawania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika otrzymywane są podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i jest niezbędne do jej wykonywania. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, Użytkownik może być obowiązany do podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
2. W przypadku informacji handlowych/Newsletter’a podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wysłać te informacje na podany przez Użytkownika adres e-mail.
3. W przypadku Programu lojalnościowego biebrzanskiesmaki.pl podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dołączenia do tego Programu.

VI. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym odpowiedzialne za usługi płatnicze, informatyczne, finansowo-księgowe, prawne, a także zajmujące się dostawą towarów w związku z realizacją zamówienia.

VII. Pliki cookies

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę (tzw. „cookies”). W zależności od preferencji, Użytkownik może zgodzić się lub nie zgodzić na umieszczenie plików cookies i zmienić w dowolnym momencie ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Użytkownika.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. zapewnienia bezpieczeństwa transakcji w Sklepie Internetowym;
c. zapamiętywania towarów dodanych do koszyka;
d. analitycznych, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, w tym cookies wykorzystywane przez spółkę Google - Google Analitytics;
e. marketingowych, w szczególności określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych treści marketingowych do jego preferencji i zainteresowań.
3. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
5. Pliki cookies do celów marketingowych mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem zaufanych reklamodawców czy partnerów.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

IX. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:
adres pocztowy:
Masarnia Biebrzańskie Smaki Małgorzata Wojtach

Szpakowo 57 

19-124 Jaświły

NIP: 5461052061

adres poczty elektronicznej:
kontakt@biebrzanskiesmaki.pl

X. Zasady bezpieczeństwa

1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają upoważnione osoby i inne podmioty, którym dane te zostały powierzone zgodnie z przepisami prawa.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podmioty z nim współpracujące stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych.
3. Sklep Internetowy zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4. Sklep Internetowy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła do konta Użytkownika.

XI. Zmiana Polityki prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 12.12.2020 r.
3. Pytania dotyczące Polityki prywatności Użytkownik może kierować na podane wyżej dane kontaktowe.